Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2015

Flattr this!

meeting

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet.

Mötet startar måndagen den 12 oktober klockan 19.00 och slutar fem veckor senare, fredagen den 13 november klockan 19.00.

Höstmötet kommer att äga rum på partiets mötesplattform https://mote.piratpartiet.se och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. I mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Denna kallelse innehåller följande rubriker:
Mötets innehåll
Dagordning för mötet
Propositioner
Val på mötet
Nomineringar till valen
Skicka in motioner
Övriga möteshandlingar
Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Delta på mötet, hur gör jag?
Har du några frågor?

Mötets innehåll
Två grupper av ärenden kommer att behandlas:

  1. Val
    Höstrmötet ska välja nytt mötespresidium, ett antal styrelseledamöter, revisorer och delar av valberedningen. Dessutom ska man hålla fyllnadsval till en plats i styrelsen och en i valberedningen som blivit vakanta pga avhopp.

  2. Diverse förslag från medlemmar och styrelse
    Sådana kallas motioner när de kommer från medlemmar och propositioner när de kommer från styrelse.Till detta möte har dels ett förslag till verksamhetsplan kommit från styrelsen, dels ett antal propositioner om omfattande stadgeändringar. Dessutom kan du och alla andra medlemmar skicka in motioner som kommer att behandlas. De ska vara inskickade senast söndagen 13 september. Mer information om hur du gör det finns nedan.

Dagordning för mötet
På höstmötet behandlas följande punkter
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av mötesordning
4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
5. Val av två justerare
6. Godkännande av voteringsordningen
7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
8. Propositioner
9. Motioner
10. Kommande års verksamhetsplan
11. Val av kommande års partistyrelse
12. Val av kommande års revisorer
13. Val av kommande års valberedning
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
16. Mötets avslutande

Propositioner
Propositionerna om stadgerevision hittar ni här: http://www.piratpartiet.se/wp-content/uploads/stadgerev.odt
Propositionen för versamhetsplan hittar ni här: http://www.piratpartiet.se/wp-content/uploads/verksamhetplan2016.odt

Val på mötet
Följande val ska ske på mötet:

Fyllnadsval till styrelsen
1 st ledamot, med mandat t o m 2016-12-31 (fyllnadsval)

Fyllnadsval till valberedningen
1 st ledamot, med mandat tom 2016-12-31 (fyllnadsval)

Partistyrelsen
5 st ledamöter, med mandat tom 2018-12-31

Valberedningen
3 st ledamöter, med mandat tom 2017-12-31

Mötespresidiet
1 st mötesordförande för kommande mötesperiod
6 st rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

Nomineringar till valen
Valberedningens förslag ska ha inkommit till mötespresidiet senast fyra veckor innan mötet, alltså en vecka innan möteshandlingarna senast ska skickas ut.
Men du kan, som medlem, nominera personer till olika poster i de val som ska hållas under medlemsmötet. Vill du föreslå någon (dig själv eller någon annan) till dessa val behöver du skicka in en nominering. Notera att den nominerade skriftligen behöver acceptera sin nominering senast en vecka innan mötet inleds, alltså senast 4 oktober 23.59, för att vara valbar. Senast söndagen 13 september klockan 23.59 måste du ha nominerat via ett forum som du kommer finna på https://mote.piratpartiet.se/ så fort mötespresidiet har satt upp det, fram tills dess går det bra att mejla nomineringar till motespresidiet@piratpartiet.se.

Angående nomineringar, från stadgarna
Under ”§ 4.7 Nomineringar inför val”
”4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds.
4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds.”

Skicka in motioner
Som medlem är du välkommen att skicka in ett eller flera förslag på beslut, vilket kallas motioner, till medlemsmötet. Motioner ska vara inskickade via ett formulär du kommer kunna hitta på https://mote.piratpartiet.se så småningom när Mötespresidiet har satt upp det, fram tills dess går det bra att mejla motioner till motespresidiet@piratpartiet.se, senast söndagen 13 september klockan 23.59 för att behandlas på det här medlemsmötet. Motioner som inkommer senare behandlas istället på vårmötet 2016.

Angående motioner, från stadgarna
Under ”§ 4.6 Motioner”
”4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.”

Övriga möteshandlingar
Alla möteshandlingar måste skickas ut senast tre veckor innan mötet för att mötet ska vara behörigt.

Angående kallelse, från stadgarna
Under” § 4.1 Allmänt”
”4.1.3 Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.”

Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in där och kontrollera att de uppgifterna stämmer. https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx

Delta på mötet, hur gör jag?
Mötet kommer att äga rum på Piratpartiets mötesplattform på https://mote.piratpartiet.se/. För att kunna delta på mötet krävs det att du är inloggad på mötesplattformen. Du kan logga in med för- och efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans med samma lösenord som du har till PirateWeb. Har du inte redan ett användarnamn till mötesplattformen kommer du att få välja ett när du loggar in första gången. Har du ett gammalt användarnamn så går det givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans med tillhörande lösenord. Om du vill rösta så måste ditt användarnamn dock vara kopplat till ditt medlemskap i PirateWeb.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här:
https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@piratpartiet.se

Tidsplan
En tidsplan för mötet kommer du hitta på https://mote.piratpartiet.se/

Har du några frågor?
Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se.

Väl mött på medlemsmötet!

/Styrelsen och mötespresidiet


Kommentera gärna din åsikt