Magnus Andersson från Göteborg blir Piratpartiets nya ledare

Flattr this!

Magnus Andersson, 42 från Göteborg, blir Piratpartiets nya partiledare. Han valdes under måndagen på partiets vårmöte, som nu går vidare till att välja vice partiledare och partisekreterare.

”Tiden är med oss, för vår politik blir allt mer aktuell för varje dag som går”, skriver Magnus i ett öppet brev till partimedlemmarna. ”Vi behöver bli ännu mer aktiva i att belysa de positiva aspekterna av nätet. All kultur som blir möjlig, alla möten som kommer till. Alla företag som skapas och lever på nätet och all demokrati- och samhällsutveckling som sker. I vår iver att motverka övervakningar och integritetskränkningar ska vi aldrig glömma att vi i grunden är positiva till teknik. Vi är nätets folk.”

Magnus Andersson efterträder Anna Troberg, som valde att inte ställa upp på en ny mandatperiod efter riksdagsvalet 2014. Han blir nu partiets första medlemsvalda partiledare, efter en stadgerevision som flyttade beslutsrätten från partistyrelsen. Valet ägde rum på partiets digitala mötesplattform där alla medlemmar har rösträtt.

Efter att ha valts in i partistyrelsen 2015 har Magnus Andersson haft rollen som partiets aktivistsamordnare, en roll han nu lämnar för att fokusera på partiledarskapet.


Kommentera gärna din åsikt