Allt från Piratpartiets vårmöte 2018

Flattr this!

I helgen hade Piratpartiets sitt vårmöte i Linköping. På grund av att kallelsen och möteshandlingarna inte kom ut i tid skickade styrelsen via mötespresidiet ut ett mail om att mötet inte kommer bli behörigt.

Trots uppmuntring om att vikten av mötet har inte har förändrats och att det skapar möjlighet att träffas, knyta kontakter och diskutera den kommande valrörelsen dök bara fem personer upp.

Det var några som skrev under lördagen att de skulle komma på söndagen. Men på grund av att det var så få på mötet tog mötet slut redan under lördagen.

 

Så här blev utfallet för motionerna som diskuterades.

Utbildningspolitik
Mötet antog den skrivna motionen  och avslog propositionen

Vinster i välfärden
Mötet valde avslag på motionen med motivation

att mötet inte ser intresse för Piratpartiet att ta ställning i frågan.

Återförstatligande av skolan
Mötet valde avslag på motionen med dessa motivationer

att mötet inte kunde se hur modellen som föreslås i motionen förbättrar skolan

att detta är en motion som liberalerna har som valfråga och mötet inte vill konkurrera med ett existerande parti

Återgång till Neutralitetspolitik
Mötet valde avslag på motionen med motivation

att det går inte att återgå till den neutralitetspolitik som vi en gång hade men att det vore intressantare att diskutera ett säkerhetspolitiskt samarbete inom EU

Digitala fotspår
Mötet valde avslag på motionen med motivation

att den redan finns med i Piratpartiets integritetspolitik

Massövervakning ska vara otillåtet
Mötet valde avslag på motionen med motivation

att den redan finns med i Piratpartiets integritetspolitik

Myndighet för integritetsskydd

Mötet valde avslag på motionen med motivation

att mötet inte ansåg att det behövs någon mer myndighet för det motionen handlande om.

Nixregister för användning av personlig data

Mötet valde avslag på motionen med motivation

att mötet vill se utfallet av GDPR

Se alla motioner här https://www.piratpartiet.se/vm2018#motioner


Kommentera gärna din åsikt