Det Bulgariska EU-ordförandeskapet presenterar länkavgift som en god kompromiss för hela Europa

Flattr this!

EU står inför ett val om en länkavgift ska införas eller inte. Detta val avgör hur vi kan dela nyheter online.

Det bulgariska rådets ordförandeskap driver på vad det kallar en ny kompromiss istället för de två alternativen som Estland hade.

Men vid närmare undersökning ser kompromissen väldigt bekant ut; Med undantag för mycket korta utdrag och icke-kommersiell användning av individer, liksom en kortare skyddstid än vad kommissionen önskade, ser den ut som den nuvarande tyska länkavgiften. Den som nästan alla experter är överens om, har varit ett direkt misslyckande.

Faktum är att det föreslagna undantaget för korta utdrag skulle genomföras på ett sätt som skulle vara ännu mer långtgående än det estniska förslaget; bristen på ett originalitetskrav skulle innebära att oskrivna längre texter, skrivna av nyhetssajter, är täckta. Såsom tabeller av fotbollsresultat eller AI-genererade texter, som för närvarande är oförenliga med upphovsrättsskyddet av goda skäl.


Dåligt för Tyskland – bra för EU?

Låt oss sammanfatta: Flera år efter introduktionen i Tyskland har utgivare ännu inte fått någon vinst från länkavgiften. Den nationella föreningen för journalister sammanfattar; bäst att avskaffa det.

Två nyligen genomförda studier gjorda för eller av EU-institutioner bekräftade att rätten är ineffektiv – och saknar i första hand en faktabaserad grund;

  1. Ingen av de tyska redaktörerna eller utgivarna intervjuade för en studie som genomfördes för Europaparlamentet menade att den extra upphovsrätten till nyhetssajter var en bra idé. Studien fann ”little evidence that declining newspaper revenues have anything do with the activities of news aggregators or search engines”.

2. Den tyska länkavgiften visade sig vara ekonomiskt värdelös, avslutades en undersökning av kommissionens gemensamma forskningscenter. De fan också bevis att tidningar faktiskt gynnar när plattformar främjar länkar till dem med hjälp av utdrag av innehållet.


Lobbyns planer hela tiden?

Varför vill industrin ha en misslyckad lag? Det finns inspelat material där de säger att planen inte är till för att rätta till orättvisor eller tjäna extra pengar: Avsikten är att bryta nätet och döda innovation, för att återställa tiden och återupprätta kontrollen över hur vi upptäcker nyheter online. Här är inspelningen: https://www.youtube.com/watch?v=_IAXuIARfFM

Det förnuftiga alternativet till denna attack på internet är fortfarande ”presumtionsregeln”,  något som det bulgariska ordförandeskapet vill ta bort från agendan; Detta är en lag som skulle hjälpa utgivare att upprätthålla upphovsrätten till artiklar som de publicerar utan att begränsa länkande.

 

Grönt ljus för censurmaskiner

Det bulgariska ordförandeskapet försöker också att driva igenom den andra kontroversiella förslaget i planen för den nya upphovsrätten; förslaget att få alla våra uppladdningar övervakade av censurmaskiner (artikel 13).

I stället för att ifrågasätta de automatiska uppladdningsfiltret, som hotar de grundläggande rättigheterna, pressar de för att inkludera en ny definition i lagen av vad ”kommunikation till allmänheten” betyder, och därmed vad som utgör upphovsrättsintrång. Detta skulle vara en radikal förändring av hur upphovsrätten fungerar på internet, utan att ha beaktat konsekvenserna ordentligt.

I Europaparlamentet har medlemmar i alla politiska grupper ratat förslaget om uppladdningsfilter. Vissa medlemsstater har uttryckt liknande ställningstaganden. Det bulgariska ordförandeskapet får inte komma undan med  att styra bort från den förnuftiga vägen fram.

Senaste gången ärendet hanterades var den 31 januari och de lyckades inte  finna en kompromiss om de mest kontroversiella delarna av reformen, trots bulgariska ordförandeskapet och kommissionen påtryckningar.

Majoriteten av texten är tagen och översatt från engelska till svenska från Julia Redas hemsidas inlägg: https://juliareda.eu/2018/01/copyright-bulgarian-presidency/


Kommentera gärna din åsikt