Fem visselblåsare stämmer NSA, FBI, US. Department Of Justice samt sju privatpersoner

Flattr this!

1024px-Nsa_sign
Fem amerikanska visselblåsare Thomas Drake, Diane Roark, Ed Loomis J. Kirk Wiebe och William Binney har tillsammans stämt NSA, US. Department Of Justice, Federal, Bureau Of Investigation, samt sju privatpersoner som har haft höga roller i bland annat NSA.

i stämningen står det följande:
Målsägare stämmer svarande, som individer och i deras officiella och inofficiella medverkan, för brott när Robert S. Mueller var chef för Federal Bureau of Investigation (”FBI”).
Målsägare anser att de bröt mänskliga rättigheter genom intrång i privatlivet, och motåtgärder för att kunna vara visselblåsare, inklusive olagliga sökningar och beslagstagningar, fysisk invasion av deras bostäder och verksamhetsställen, olaglig kvarhållande genom tillfälliga påhittade fängelser, konfiskering av egendom, ingen rätt till fria utrymmen som leder till förlust av deras jobb och sysselsättning, avsikt åsamka känslomässig stress, trakasserier och hotelser.

De fem visselblåsare kräver skadeståndsersättning över 100 miljoner dollar på grund av svarandena känslokalla och hänsynslösa sabotage och för advokatarvoden, kostnader, en tilldelning på över 2,5 miljoner dollar för varje kärandens förlorades löner och sysselsättning och andra kostnader. Detta blir totalt 12.5 miljoner extra.

Hela stämningen går att läsa här: https://cryptome.org/2015/08/drake-001.pdf


Kommentera gärna din åsikt