Nomineringen är öppen till kongressombudsvalet

Flattr this!

Hej alla unga pirater!

Det är dags att börja nominera medlemmar till kongressombud för Ung Pirats förbundskongress 2016. Kongressen kommer att äga rum 1-3 april 2016, på en plats som ännu inte är bestämd.

Som kongressombud representerar du medlemmarna i hela landet och får åka på förbundskongressen, som ombud har du rösträtt och möjligheten att påverka vad Ung Pirat ska göra under verksamhetsåret 2016.

Den 31 oktober 2015 är sista dagen att nominera. Nominering görs här: http://upl.nu/upk16nominera

Här kan du se vilka pirater som redan har blivit nominerade: http://upl.nu/upk16nominerade

När nomineringsprocessen är slut kommer alla medlemmar att få rösta på upp till fem (5) kandidater (ordningen på dessa spelar ingen roll). Den 11 december startar omröstningen och avslutas den 26 december 2015 , och endast medlemmar i Ung Pirat har rösträtt.

De 51 kandidater som har fått flest antal röster blir kongressombud, resterande blir reserver i ordning efter antalet röster. De flesta av dessa kommer även de få åka och delta på kongressen, samt får rösta om någon av ombuden inte skulle kunna vara med.

Om det skulle uppstå problem med ombudssystemet, kontakta mig på erik.einarsson@ungpirat.se eller 0707-55 93 92.


Kommentera gärna din åsikt